Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Ο νέος πρόεδρος της PGΕU, οι δράσεις και λοιπά τοπικά ανέκδοτα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Νέος πρόεδρος του PGEU εκλέχθηκε στην χθεσινή ΓΣ του οργάνου στις Βρυξέλλες ο κ.Jesus Aguilar Santamaria, πρόεδρος του Ισπανικού ΦΣ.Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο του.

Το αποτέλεσμα ήταν μάλλον αναμενόμενο.Η Ισπανική αντιπροσωπεία στο PGEU έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλά επίπεδα της φαρμακευτικής περίθαλψης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η εκπρόσωπος του PGEU στο EMVO CENTRAl HUB(σύστημα ταυτοποίησης της αυθεντικότητας των φάρμακων-Οδηγία για τα πλαστά φάρμακα)είναι Ισπανίδα.Τώρα που το σύστημα αυτό ολοκληρώνεται και αρχίζουν οι δοκιμαστικές συνδέσεις των εθνικών EMVO με το κεντρικό στην ομάδα εργασίας για την προσβασιμότητα στα data ηγείται επίσης Ισπανός. Στις άλλες ομάδες εργασίας προΐστανται.στην γενική επίβλεψη, Ιρλανδός.στην ιχνηλασιμοτητα των data Ιταλός,στην αριστοποιηση των ακολουθούμενων πρακτικών Βέλγος.Δεν πρέπει να ξεχνάμε την σημαντική δουλειά των Ισπανών στο θέμα των φαρμακευτικών υπηρεσιών μετά την Διακήρυξη της Cordoba.το 2014. Είναι επίσης οι ίδιοι που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εντόπισαν και έδωσαν έμφαση στα κενά των αναλύσεων και της ιχνηλασιμοτητας των πραγματικών δεδομένων της φαρμακευτικής περίθαλψης λαμβάνοντας υπ όψη παράγοντες του περιβάλλοντος.

Ο νέος πρόεδρος της EFPIA k.stefan Oschmann που προέρχεται από την Merck ανακοίνωσε το European health Datanetwork Project σαν μέρος της γενικότερης πρωτοβουλίας για την καινοτομία στον χώρο της υγείας. Ενώ στο μέγα συνέδριο 24-25/5 στο Λονδίνο Digital Health Economy αναπτύχθηκαν όλοι οι σχεδιασμοί που μπορει να κάνουν την ΕΕ ανταγωνιστική σε Global επίπεδό. Σ αυτές τις διεργασίες είναι παρόντες ή πιέζουν να είναι άνθρωποι του PGEU που λειτουργούν συνεργιστικα ,συνδετικά και συνθετικά και όχι διασπαστικά.

Που βρίσκεται ο ΠΦΣ σε αυτά και σε πολλά άλλα; Ο ευρών αμειφθήσεται.


Δ.Κ.