Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Επιστολή ΣΦΕΕ σε Ξανθό: Έξι πλήγματα στο φάρμακο

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τα μέτρα εγκυμονούν τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, μηδενίζουν την προβλεψιμότητα και – το κυριότερο - απειλούν ευθέως την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Την αντίθεσή της στις κυβερνητικές παρεμβάσεις στο θέμα του φαρμάκου, εκφράζει η φαρμακοβιομηχανία.


Με επιστολή που απέστειλε την Πέμπτη στον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, το προεδρείο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κάνει λόγο για μέτρα που πλήττουν άμεσα και δραματικά την ανάπτυξη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα των εταιρειών μας και την πρόσβαση των ασθενών σε σωτήριες θεραπείες.

Τα μέτρα που προκαλούν την αντίθεση και τα οποία επισημαίνονται στην επιστολή είναι τα εξής:


1.Ενοποιημένο rebate: Πρόκειται για ένα άδικο μέτρο που μεροληπτεί κατά συγκεκριμένων καινοτόμων σκευασμάτων και βαρύνει άνισα ορισμένα προϊόντα από 2 έως 5 φορές παραπάνω και, ενώ είχε προβλεφθεί επιβάρυνση από 14% - 30%, τελικά το ανώτατο όριο σε κάποιες περιπτώσεις καινοτόμων φαρμάκων ανέρχεται στο 43,3%, ενώ η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη παραμένει σταθερή. Όχι μόνο πλήττει δραματικά την καινοτομία, αλλά και οδηγεί σε άδικη αντιμετώπιση και διακριτική μεταχείριση κάποιων προϊόντων έναντι άλλων.

2.Νέα κριτήρια για την αξιολόγηση των φαρμάκων: Η εφαρμογή των εξωτερικών κριτηρίων με χώρες αναφοράς για την κυκλοφορία τους και η σύνδεσή τους με τις χώρες που αποζημιώνονται απαιτεί σε όσες περισσότερες χώρες κυκλοφορεί τόσο περισσότερες χώρες με αποζημίωση να χρειάζονται, προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. Αυτό σε συνδυασμό με την επιβολή έκπτωσης 25% στα νέα φάρμακα μπλοκάρει την καινοτομία και δυσχεραίνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες.

3.Κίνητρα γενοσήμων: Επιπλέον ψηφίζονται «κίνητρα» για τη διείσδυση των γενοσήμων που όμως επιβαρύνουν όλες τις φαρμακευτικές εταιρίες και όχι τις εταιρίες που διακινούν γενόσημα. Η αδικία ενισχύεται δε και από το γεγονός ότι αυτό εφαρμόζεται πάνω σε ένα στρεβλό σύστημα τιμολόγησης στο οποίο η διαφορά τιμής μεταξύ γενοσήμων και off patent είναι ελάχιστη, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

4.Δελτίο Τιμών Φαρμάκων για ανατιμολόγηση: Στο τελευταίο ΔΤΦ η στρέβλωση των τιμών παίρνει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η εφαρμογή καινοφανών ερμηνειών στην υλοποίηση της ισχύουσας Υ.Α. καταδεικνύει την επιλεκτική προστασία σκευασμάτων, με αποτέλεσμα την ελάχιστη εξοικονόμηση του συστήματος (μόνο 1,5%) και την αύξηση του clawback, η οποία επιβαρύνει όλες τις εταιρίες και εξαντλεί περαιτέρω τις όποιες αντοχές του κλάδου.

5.Νέος τρόπος υπολογισμού clawback: Όπως μας ανακοινώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα ένας νέος τρόπος υπολογισμού του clawback. Είμαστε έντονα αντίθετοι και απορρίπτουμε επί της αρχής την πρόταση αυτή, καθώς πρόκειται για ένα άδικο μέτρο που «ποινικοποιεί» την ανάπτυξη, βάλλει την επιχειρηματικότητα και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό όφελος. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει δέσμευση για μείωση του clawback κατά 30%, όπως αναφέρεται στο μνημόνιο, ενώ συνεχίζουμε να το καταβάλλουμε σε λιανικές τιμές και όχι στην τιμή που τιμολογούμε (ex-factory, που είναι το 67% της λιανικής τιμής).

6.Νέο μοντέλο τιμολόγησης: Υπάρχει η πρόθεση να αναθεωρηθεί το υπάρχον μοντέλο τιμολόγησης με ένα νέο, ενώ στην πραγματικότητα το υπάρχον δεν εφαρμόζεται ή παραβιάζεται σε μόνιμη βάση, αναπαράγοντας και διογκώνοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος.


Προϋπολογισμός

Το προεδρείο του Συνδέσμου θεωρεί ότι ο υπάρχων προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού για φάρμακα.

Αναφέρει πως ενοχοποιείται η καινοτόμος φαρμακοβιομηχανία με επιπλέον επιβαρύνσεις.

Οι εταιρίες του κλάδου πληρώνουν υπέρογκες υποχρεωτικές εκπτώσεις και επιστροφές, που ανέρχονται στο 1 δις. ευρώ, φαινόμενο που δεν συναντάται σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Στην Ελλάδα, οι τιμές των on patent και off patent προϊόντων είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη.


Επίπτωση


Το προεδρείο του ΣΦΕΕ προειδοποιεί πως χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη και χωρίς να έχουν εφαρμοστεί ορθά οι υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, προωθούνται νέα μέτρα - μοντέλα που απειλούν τη βιωσιμότητα των εταιριών του κλάδου και του συστήματος Υγείας.

Εγκυμονούν τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, μηδενίζουν την προβλεψιμότητα και – το κυριότερο - απειλούν ευθέως την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες.

Για όλους τους ως άνω λόγους οι προωθούμενες πολιτικές βρίσκουν τον ΣΦΕΕ κάθετα αντίθετο.


Πηγή : iatronet